| | Είσοδος

Στόλος
Εγκαταστάσεις
Πακέτα Εκδρομών
On Line

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Πρόεδρος: 2461034850/ Fax 2461034758
 • Γραφείο Κίνησης: 2461035811
 • Εκδοτήρια: 2461034454 / 2461034455
 • Γραφείο Γεν. Τουρισμού «Travel For You»: 24610 36033, fax: 24610 25047
 • Αποθήκη: 2461022788
 • Πρακτορείο Αθηνών: 2105147382 / 2105152224
 • Αποθήκη Πρακτορείου Αθηνών: 2105129308
 • Πρακτορείο Θεσσαλονίκης: 2310595445 / 2310595484
 • Αποθήκη Θεσσαλονίκης: 2310595477
 • Πρακτορείο Λάρισας (Εκδοτήρια): 2410567621
 • Πρακτορείο Λάρισας (Κεντρικό): 2410572222
 • Πρακτορείο Λάρισας (ΝΙΑΒΗΣ): 2410571600
 • Πρακτορείο Πτολεμαίδας: 2463024417
 • Πρακτορείο Νεάπολης: 2468022301
 • Πρακτορείο Τσοτυλίου: 2468031482
 • Πρακτορείο Σιάτιστας: 2465021333
 • Πρακτορείο Σερβίων: 2464021491
 • Πρακτορείο Εράτυρας: 2465031317
 • Πρακτορείο Βελβενδού: 2464031479
 • Πρακτορείο Γαλατινής: 2465041203
e-mail: ktelkoz@otenet.gr