Δρομολογια - Βεροια


Δρομολόγια Κοζάνη - Βέροια

Δευτέρα

 07:30,  10:00,   14:00,  16:00

Τρίτη

 07:30,  10:00,  14:00,   16:00

Τετάρτη

 07:30,  10:00,  14:00,   16:00

Πέμπτη

 07:30,  10:00,  14:00,   16:00

Παρασκευή

 07:30,  10:00,  14:00,   16:00

Σάββατο

 10:00,  16:00

Κυριακή

 10:00, 16:00
Δρομολόγια Βέροια - Κοζάνη

Δευτέρα

06:45, 09:45,  12:45,  14:45,  16:45,  18:45 

Τρίτη

06:45, 09:45,  12:45,  14:45,  16:45,  18:45

Τετάρτη

06:45, 09:45,  12:45,  14:45,  16:45,  18:45

Πέμπτη

06:45, 09:45,  12:45,  14:45,  16:45,  18:45

Παρασκευή

06:45, 09:45,  12:45,  14:45,  16:45,  18:45

Σάββατο

12:45,  18:45

Κυριακή

12:45,  18:45