Δρομολογια - Βεροια


Δρομολόγια Κοζάνη - Βέροια

Δευτέρα

07:30, 10:00, 12:00,  14:00, 16:00, 18:00, 20:00

Τρίτη

07:30, 10:00, 12:00,  14:00, 16:00, 18:00, 20:00

Τετάρτη

 07:30, 10:00, 12:00,  14:00, 16:00, 18:00, 20:00

Πέμπτη

 07:30, 10:00, 12:00,  14:00, 16:00, 18:00, 20:00

Παρασκευή

 07:30, 10:00, 12:00,  14:00, 16:00, 18:00, 20:00

Σάββατο

 07:30, 10:00,  12:00, 14:00, 16:00, 20:00

Κυριακή

 10:00, 12:00, 16:00, 18:00, 20:00
Δρομολόγια Βέροια - Κοζάνη

Δευτέρα

06:45, 09:45,  12:45,  14:45,  16:45,  18:45,  20:45 

Τρίτη

06:45, 09:45,  12:45,  14:45,  16:45,  18:45,  20:45

Τετάρτη

06:45, 09:45,  12:45,  14:45,  16:45,  18:45,  20:45

Πέμπτη

06:45, 09:45,  12:45,  14:45,  16:45,  18:45,  20:45

Παρασκευή

06:45, 09:45,  12:45,  14:45,  16:45,  18:45,  20:45

Σάββατο

10:00, 12:45, 14:15, 16:45, 18:45

Κυριακή

12:45, 16:45, 18:45, 20:45