Δρομολογια - Βεροια


Δρομολόγια Κοζάνη - Βέροια


Δευτέρα

7:15,  8:10,  10:00,  11:00,  13:00,  15:00, 16:00, 17:00,  18:00,  20:00

Τρίτη

7:15,  8:10,  10:00,  11:00,  13:00,  15:00,  16:00,  17:00,  18:00,  20:00

Τετάρτη

7:15,  8:10,  10:00,  11:00,  13:00,  15:00,  16:00,  17:00,  18:00,  20:00

Πέμπτη

7:15,  8:10,  10:00,  11:00,  13:00,  15:00,  16:00,  17:00,  18:00,  20:00

Παρασκευή

7:15,  8:10,  10:00,  11:00,  13:00,  15:00,  16:00,  17:00,  18:00,  20:00

Σάββατο

7:15,  10:00,  11:00,  13:00,  14:30,  16:00,  18:00,  20:00

Κυριακή

7:15,  10:00,  11:00,  13:00,  15:00,  16:00,  17:00,  18:00,  20:00
Δρομολόγια Βέροια - Κοζάνη

Δευτέρα

6:45,  8:15,  10:45,  12:45,  14:45,  16:45,  18:45,  20:45

Τρίτη

6:45,  8:15,  10:45,  12:45,  14:45,  16:45,  18:45,  20:45

Τετάρτη

6:45,  8:15,  10:45,  12:45,  14:45,  16:45,  18:45,  20:45

Πέμπτη

6:45,  8:15,  10:45,  12:45,  14:45,  16:45,  18:45,  20:45

Παρασκευή

6:45,  8:15,  10:45,  12:45,  14:45,  16:45,  18:45,  20:45

Σάββατο

11:45,  13:15,  14:45,  16:45,  17:45,  19:15,  20:45

Κυριακή

9:45,   12:45,  14:45,  16:45, 18:45,   20:45
Με πράσινο χρώμα είναι τα δρομολόγια μετακίνησης κατοικίδιων εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.