Δρομολογια - Πτολεμαΐδας


Κοζάνη - Πτολεμαΐδα

Δευτέρα

06:45, 07:35, 09:05, 09:15, 10:00(διερχ.), 11:15, 12:00, 13:05, 14:00, 14:50, 16:00, 17:30, 18:35, 20:35

Τρίτη

06:45, 07:35, 09:05, 09:15, 10:00(διερχ.), 11:15, 12:00, 13:05, 14:00, 14:50, 16:00, 17:30, 18:35, 20:35

Τετάρτη

06:45, 07:35, 09:05, 09:15, 10:00(διερχ.), 11:15, 12:00, 13:05, 14:00, 14:50, 16:00, 17:30, 18:35, 20:35

Πέμπτη

06:45, 07:35, 09:05, 09:15, 10:00(διερχ.), 11:15, 12:00, 13:05, 14:00, 14:50, 16:00, 17:30, 18:35, 20:35

Παρασκευή

06:45, 07:35, 09:05, 09:15, 10:00(διερχ.), 11:15, 12:00, 13:05, 14:00, 14:50, 16:00, 17:30, 18:35, 20:35

Σάββατο

07:15, 09:05, 10:30(διερχ.), 11:15, 13:05, 14:50, 16:00, 17:30, 18:35, 20:35

Κυριακή

07:15, 09:05, 11:15, 13:05, 14:50, 16:00, 17:30, 18:35, 20:35Πτολεμαΐδα - Κοζάνη

Δευτέρα

07:30, 08:05, 08:20, 09:40(διερχ.),11:30 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:10, 18:00, 19:30, 21:15

Τρίτη

07:30, 08:05, 08:20, 09:40(διερχ.),11:30 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:10, 18:00, 19:30, 21:15

Τετάρτη

07:30, 08:05, 08:20, 09:40(διερχ.),11:30 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:10, 18:00, 19:30, 21:15

Πέμπτη

07:30, 08:05, 08:20, 09:40(διερχ.),11:30 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:10, 18:00, 19:30, 21:15

Παρασκευή

07:30, 08:05, 08:20, 09:40(διερχ.),11:30 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:10, 18:00, 19:30, 21:15

Σάββατο

08:05, 09:00, 11:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:10, 18:00, 19:30, 21:15

Κυριακή

08:05, 09:30, 11:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:10, 18:00, 19:30, 21:15


Τα δρομολόγια με κόκκινο είναι διερχόμενα από την Νέα Χαραυγή
 

Πτολεμαΐδα - Αθήνα

Αθήνα - Πτολεμαΐδα

Δευτέρα

08:05, 15:00, 21:15

07:45, 16:00, 21:00

Τρίτη

08:05, 15:00, 21:15

07:45, 16:00, 21:00

Τετάρτη

08:05, 15:00, 21:15

07:45, 16:00, 21:00

Πέμπτη

08:05, 15:00, 21:15

07:45, 16:00, 21:00

Παρασκευή

08:05, 15:00, 21:15

07:45, 16:00, 21:00

Σάββατο

08:05, 15:00, 21:15

07:45, 16:00, 21:00

Κυριακή

08:05, 15:00, 21:15

07:45, 16:00, 21:00


Με πράσινο χρώμα είναι τα δρομολόγια μετακίνησης κατοικίδιων εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
Πτολεμαΐδα - Θεσσαλονίκη

Δευτέρα

06:30, 08:30, 10:00, 13:00, 15:30, 18:00, 19:30 (μέσω Κοζάνης)

Τρίτη

06:30, 08:30, 10:00, 13:00, 15:30, 18:00, 19:30 (μέσω Κοζάνης)

Τετάρτη

06:30, 08:30, 10:00, 13:00, 15:30, 18:00, 19:30 (μέσω Κοζάνης)

Πέμπτη

06:30, 08:30, 10:00, 13:00, 15:30, 18:00, 19:30 (μέσω Κοζάνης)

Παρασκευή

06:30, 08:30, 10:00, 13:00, 15:30, 18:00, 19:30

Σάββατο

06:45 (μέσω Κοζάνης), 08:30, 10:00, 15:30, 18:00, 19:30 (μέσω Κοζάνης)

Κυριακή

08:30, 10:00, 13:30, 15:30, 18:00, 19:30


Θεσσαλονίκη -Πτολεμαΐδα

Δευτέρα

08:30 (μέσω Κοζάνης), 11:15, 13:30, 15:30, 17:45, 20:15

Τρίτη

08:30 (μέσω Κοζάνης), 11:15, 13:30, 15:30, 17:45, 20:15

Τετάρτη

08:30 (μέσω Κοζάνης), 11:15, 13:30, 15:30, 17:45, 20:15

Πέμπτη

08:30 (μέσω Κοζάνης), 11:15, 13:30, 15:30, 17:45, 20:15

Παρασκευή

08:30 (μέσω Κοζάνης), 11:15, 13:30, 15:30, 17:45, 20:15

Σάββατο

09:00 (μέσω Κοζάνης), 11:15, 13:30, 17:45, 20:15

Κυριακή

11:15 (μέσω Κοζάνης), 13:30, 15:30, 17:45, 20:15


Με πράσινο χρώμα είναι τα δρομολόγια μετακίνησης κατοικίδιων εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
 

Πτολεμαΐδα - Λάρισα

Λάρισα - Πτολεμαΐδα

Δευτέρα

08:05, 15:00, 21:15

12:30, 15:15, 20:50 (διερχόμενα)

Τρίτη

08:05, 15:00, 21:15

12:30, 15:15, 20:50 (διερχόμενα)

Τετάρτη

08:05, 15:00, 21:15

12:30, 15:15, 20:50 (διερχόμενα)

Πέμπτη

08:05, 15:00, 21:15

12:30, 15:15, 20:50 (διερχόμενα)

Παρασκευή

08:05, 15:00, 21:15

12:30, 15:15, 20:50 (διερχόμενα)

Σάββατο

08:05, 15:00, 21:15

12:30, 15:15, 20:50 (διερχόμενα)

Κυριακή

08:05, 15:00, 21:15

12:30, 15:15, 20:50 (διερχόμενα)

 

Πτολεμαΐδα - Βόλος

Βόλος - Πτολεμαΐδα

Δευτέρα

08:05

14:15

Τρίτη

08:05

14:15

Τετάρτη

08:05

14:15

Πέμπτη

08:05

14:15

Παρασκευή

08:05, 15:00

19:45,   14:15

Σάββατο

08:05

14:15

Κυριακή

08:05, 15:00

14:15,  19:45


 

Πτολεμαΐδα - Ιωάννινα

Ιωάννινα - Πτολεμαΐδα

Δευτέρα

09:40, 14:00

10:30,  14:45

Τρίτη

14:00

10:30

Τετάρτη

09:40

14:45

Πέμπτη

14:00

10:30

Παρασκευή

09:40, 14:00

10:30,  14:45

Σάββατο

09:00

14:45

Κυριακή

09:30, 14:00

10:30,  14:45Με πράσινο χρώμα είναι τα δρομολόγια μετακίνησης κατοικίδιων εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Πτολεμαΐδα - Φλώρινα

Δευτέρα

07:15, 09:45, 12:00, 14:45, 16:45, 19:00

Τρίτη

07:15, 09:45, 12:00, 14:45, 16:45, 19:00

Τετάρτη

07:15, 09:45, 12:00, 14:45, 16:45, 19:00

Πέμπτη

07:15, 09:45, 12:00, 14:45, 16:45, 19:00

Παρασκευή

07:15, 09:45, 12:00, 14:45, 16:45, 19:00

Σάββατο

12:00, 14:45, 16:45, 19:00

Κυριακή

12:00, 14:45, 16:45, 19:00
Φλώρινα - Πτολεμαΐδα

Δευτέρα

07:00, 08:30, 11:15, 14:00, 16:00, 18:15

Τρίτη

07:00, 08:30, 11:15, 14:00, 16:00, 18:15

Τετάρτη

07:00, 08:30, 11:15, 14:00, 16:00, 18:15

Πέμπτη

07:00, 08:30, 11:15, 14:00, 16:00, 18:15

Παρασκευή

07:00, 08:30, 11:15, 14:00, 16:00, 18:15

Σάββατο

11:15, 14:00, 16:00, 18:15

Κυριακή

11:15, 14:00, 16:00, 18:15Με πράσινο χρώμα είναι τα δρομολόγια μετακίνησης κατοικίδιων εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.