Δρομολογια - Πτολεμαΐδας

                                                                                                                                                

Πτολεμαΐδα - Κοζάνη

Δευτέρα

06:5008:00, 08:10, 09:15,  11:30, 13:30*, 15:00, 17:30, 18:30*, 19:30, 20:45

Τρίτη

06:5008:00, 08:10, 09:15,  11:30, 13:30*, 15:00,  17:30, 18:30*, 19:30, 20:45

Τετάρτη

06:5008:00, 08:10, 09:15,  11:30, 13:30*, 15:00, 17:30, 18:30*, 19:30, 20:45

Πέμπτη

06:5008:00, 08:10, 09:15,  11:30, 13:30*, 15:00,  17:30, 18:30*, 19:30, 20:45

Παρασκευή

06:5008:00, 08:10, 09:15,  11:30, 13:30*, 15:00, 17:30, 18:30*, 19:30, 20:45

Σάββατο

06:50, 08:00, 09:15, 11:30, 13:30*, 15:30,  20:45

Κυριακή και Αργίες

06:50, 08:00,  09:15, 11:30, 14:00, 15:30, 19:30, 21:15** 


Κοζάνη - Πτολεμαΐδα

Δευτέρα

07:30*, 09:15, 10:45, 12:00, 12:30*, 13:30, 14:45, 15:30, 16:00*, 17:30, 18:30, 20:00

Τρίτη

07:30*, 09:15, 10:45, 12:00, 12:30*, 13:30, 14:45, 15:30, 16:00*, 17:30, 18:30, 20:00

Τετάρτη

07:30*, 09:15, 10:45, 12:00, 12:30*, 13:30, 14:45, 15:30, 16:00*, 17:30, 18:30, 20:00

Πέμπτη

07:30*, 09:15, 10:45, 12:00, 12:30*, 13:30, 14:45, 15:30, 16:00*, 17:30, 18:30, 20:00

Παρασκευή

07:30*, 09:15, 10:45, 12:00, 12:30*, 13:30, 14:45, 15:30, 16:00*, 17:30, 18:30, 20:00

Σάββατο

07:30, 08:30, 10:45, 13:30, 15:00, 18:30, 20:00

Κυριακή και Αργίες

07:30, 08:30, 10:45, 13:30, 14:45, 16:00, 18:30, 20:00

*μέσω Ποντοκώμης/Μαυροδενδρίου

**μόνο Κυριακές – Όχι τις υπόλοιπες Αργίες

Τα δρομολόγια με κόκκινο χρώμα διέρχονται από το κέντρο της Κοζάνης