Δρομολογια - Πτολεμαΐδας

                                                                                                                                                

Πτολεμαΐδα - Κοζάνη

Δευτέρα

06:5008:00, 08:10,

09:15, 11:30, 13:30*,

15:00, 17:10, 17:30,

18:30*, 19:30, 21:15

Τρίτη

06:5008:00, 08:10,

09:15, 11:30, 13:30*,

15:00, 17:10, 17:30,

18:30*, 19:30, 21:15

Τετάρτη

06:5008:00, 08:10,

09:15, 11:30, 13:30*,

15:00, 17:10, 17:30,

18:30*, 19:30, 21:15

Πέμπτη

06:5008:00, 08:10,

09:15, 11:30, 13:30*,

15:00, 17:10, 17:30,

18:30*, 19:30, 21:15

Παρασκευή

06:5008:00, 08:10,

09:15, 11:30, 13:30*,

15:00, 17:10, 17:30,

18:30*, 19:30, 21:15

Σάββατο

06:50, 08:00, 09:15,

11:30, 13:30*, 15:30,

21:15

Κυριακή και Αργίες

06:50, 08:00,  09:15,

11:30, 14:00, 15:30,

17:10, 19:30, 21:15


Κοζάνη - Πτολεμαΐδα

Δευτέρα

07:30*, 09:15, 10:45,

12:00, 12:30*,13:30,

14:15, 14:45, 15:30,

16:00*,17:30, 18:30, 

20:00

Τρίτη

07:30*, 09:15, 10:45,

12:00, 12:30*, 13:30,

14:15, 14:45, 15:30, 

16:00*17:30, 18:30,

 20:00

Τετάρτη

07:30*, 09:15, 10:45,

12:00, 12:30*,13:30,

14:15, 14:45, 15:30,

16:00*17:30, 18:30,

20:00

Πέμπτη

07:30*, 09:15, 10:45,

12:00, 12:30*, 13:30,

14:15, 14:45, 15:30, 

16:00*17:30, 18:30,

20:00

Παρασκευή

07:30*, 09:15, 10:45,

12:00, 12:30*,13:30,

14:15, 14:45, 15:30,

16:00*17:30, 18:30,

20:00

Σάββατο

07:30, 08:30, 10:45,

13:30, 14:45, 18:30,

20:00

Κυριακή και Αργίες

07:30, 08:30, 10:45,

13:30, 14:45, 16:00,

18:30, 20:00

*μέσω Ποντοκώμης/Μαυροδενδρίου

Τα δρομολόγια με κόκκινο χρώμα διέρχονται από το κέντρο της Κοζάνης