Δρομολογια - Τοπικα

Δρομολόγια από Κοζάνη προς Σιάτιστα

 

Δευτέρα

07:30, 13:00, 14:45, 17:00, 20:00

Τρίτη

07:30, 13:00, 14:45,  17:00, 20:00

Τετάρτη

07:30, 13:00, 14:45, 17:00, 20:00

Πέμπτη

07:30*, 13:00, 14:45, 17:00, 20:00   *ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΚΑΛΟΝΕΡΙ

Παρασκευή

07:30, 13:00, 14:45, 17:00, 20:00

Σάββατο

13:30

Κυριακή και Αργίες

13:30, 17:00, 20:00

 

Δρομολόγια από Σιάτιστα προς Κοζάνη

 

Δευτέρα

06:50, 08:00, 10:05*, 15:00, 18:10*

Τρίτη

06:50, 08:00, 10:05*, 15:00, 18:10*

Τετάρτη

06:50, 08:00, 10:05*, 15:00, 18:10*

Πέμπτη

06:50, 08:00, 10:05*, 15:00, 18:10*

Παρασκευή

06:50, 08:00, 10:05*, 15:00, 18:10*

Σάββατο

08:30

Κυριακή και Αργίες

08:00, 18:10*, 15:00

*διερχόμενο

 

Δρομολόγια από Εράτυρα προς Κοζάνη

 

Δευτέρα

07:50, 14:40, 18:15

Τρίτη

07:50, 14:40, 18:15

Τετάρτη

07:50, 14:40, 18:15

Πέμπτη

07:50, 14:40, 18:15

Παρασκευή

07:50, 14:40, 18:15

Σάββατο

08:00*, 18:15   *ΜΕΣΩ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ 

Κυριακή και Αργίες

08:00*, 14:40   *ΜΕΣΩ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ 


Δρομολόγια από Κοζάνη προς Εράτυρα

 

Δευτέρα

13:00, 16:15, 20:00

Τρίτη

13:00, 16:15, 20:00

Τετάρτη

13:00, 16:15, 20:00

Πέμπτη

13:00, 16:15, 20:00

Παρασκευή

13:00, 16:15, 20:00

Σάββατο

13:30, 16:15

Κυριακή και Αργίες

13:30, 20:00

 

Δρομολόγια από Κοζάνη προς Γαλατινή

 

Δευτέρα

13:00, 14:45, 17:00

Τρίτη

13:00, 14:45, 17:00

Τετάρτη

13:00, 14:45, 17:00

Πέμπτη

13:00, 14:45, 17:00

Παρασκευή

13:00, 14:45, 17:00

Σάββατο

13:30

Κυριακή και Αργίες

17:00

 

Δρομολόγια από Γαλατινή προς Κοζάνη

 

Δευτέρα

06:35, 09:45*, 18:00

Τρίτη

06:35, 09:45*, 18:00

Τετάρτη

06:35, 09:45*, 18:00

Πέμπτη

06:35, 09:45*, 18:00

Παρασκευή

06:35, 09:45*, 18:00

Σάββατο

08:30

Κυριακή και Αργίες

18:00

*διερχόμενο

 

Δρομολόγια από Κοζάνη προς Τσοτύλι

 

Δευτέρα

07:30, 13:00, 16:15, 18:00, 20:00

Τρίτη

07:30, 13:00, 16:15, 18:00, 20:00

Τετάρτη

07:30, 13:00, 16:15, 18:00, 20:00

Πέμπτη

07:30, 13:00, 16:15, 18:00, 20:00

Παρασκευή

07:30, 13:00, 16:15, 18:00, 20:00

Σάββατο

13:30, 16:15, 20:00

Κυριακή και Αργίες

13:30, 16:15, 18:00, 20:00

 

Δρομολόγια από Τσοτύλι προς Κοζάνη

 

Δευτέρα

06:55**, 09:30*, 14:50, 17:50

Τρίτη

06:55**, 09:30*, 14:50, 17:50

Τετάρτη

06:55**, 09:30*, 14:50, 17:50

Πέμπτη

06:55**, 09:30*, 14:50, 17:50

Παρασκευή

06:55**, 09:30*, 14:50, 17:50

Σάββατο

07:30**, 14:45, 17:50

Κυριακή και Αργίες

07:30, 14:45, 17:50

*διερχόμενο


 

 

Δρομολόγια από  Κοζάνη προς Σέρβια

 

Δευτέρα

06:40, 07:40, 12:00, 14:15, 16:00, 20:00

Τρίτη

06:40, 07:40, 12:00, 14:15, 16:00, 20:00

Τετάρτη

06:40, 07:40, 12:00, 14:15, 16:00, 20:00

Πέμπτη

06:40, 07:40, 12:00, 14:15, 16:00, 20:00

Παρασκευή

06:40, 07:40, 12:00, 14:15, 16:00, 20:00

Σάββατο

14:15, 20:00

Κυριακή και Αργίες

14:15, 16:00, 20:00, 22:00

 

 

Δρομολόγια από Σέρβια προς Κοζάνη

 

Δευτέρα

07:30, 09:00, 10:00, 13:15, 15:15, 17:00

Τρίτη

07:30, 09:00, 10:00, 13:15, 15:15, 17:00

Τετάρτη

07:30, 09:00, 10:00, 13:15, 15:15, 17:00

Πέμπτη

07:30, 09:00, 10:00, 13:15, 15:15, 17:00

Παρασκευή

07:30, 09:00, 10:00, 13:15, 15:15, 17:00, 

Σάββατο

08:45, 15:15

Κυριακή και Αργίες

08:45, 15:15

 

Δρομολόγια από Κοζάνη προς Βελβεντό

 

Δευτέρα

06:40, 07:40, 12:00, 14:15, 16:00, 20:00

Τρίτη

06:40, 07:40, 12:00, 14:15, 16:00, 20:00

Τετάρτη

06:40, 07:40, 12:00, 14:15, 16:00, 20:00

Πέμπτη

06:40, 07:40, 12:00, 14:15, 16:00, 20:00

Παρασκευή

06:40, 07:40, 12:00, 14:15, 16:00, 20:00

Σάββατο

14:15, 20:00

Κυριακή και Αργίες

14:15, 20:00

 

Δρομολόγια από Βελβεντό προς ΚοζάνηΔευτέρα

07:10, 08:45, 13:00, 14:45, 16:45 

Τρίτη

07:10, 08:45, 13:00, 14:45, 16:45 

Τετάρτη

07:10, 08:45, 13:00, 14:45, 16:45 

Πέμπτη

07:10, 08:45, 13:00, 14:45, 16:45  

Παρασκευή

07:10, 08:45, 13:00, 14:45, 16:45

Σάββατο

09:00, 14:45

Κυριακή και Αργίες

09:00, 14:45

 

Δρομολόγια από Κοζάνη προς Αιανή

 

Δευτέρα

07:30, 14:30, 16:00, 20:00

Τρίτη

07:30, 14:30, 16:00, 20:00

Τετάρτη

07:30, 14:30, 16:00, 20:00

Πέμπτη

07:30, 14:30, 16:00, 20:00

Παρασκευή

07:30, 14:30, 16:00, 20:00

Σάββατο

07:30, 14:30, 20:00

Κυριακή και Αργίες

-

 

Δρομολόγια από Αιανή προς Κοζάνη


Δευτέρα

08:15, 15:00, 16:30, 20:30

Τρίτη

08:15, 15:00, 16:30, 20:30

Τετάρτη

08:15, 15:00, 16:30, 20:30

Πέμπτη

08:15, 15:00, 16:30, 20:30

Παρασκευή

08:15, 15:00, 16:30, 20:30

Σάββατο

08:15, 15:00, 20:30

Κυριακή και Αργίες

-Δρομολόγια από Κοζάνη προς Μεταμόρφωση

 

Δευτέρα

07:05, 12:00, 14:30

Τρίτη

07:05, 12:00, 14:30

Τετάρτη

07:05, 12:00, 14:30

Πέμπτη

07:05, 12:00, 14:30

Παρασκευή

07:05, 12:00, 14:30

Σάββατο

07:05, 14:30

Κυριακή και Αργίες

-

Δρομολόγια από Μεταμόρφωση προς Κοζάνη

 

Δευτέρα

07:35, 12:30, 15:00

Τρίτη

07:35, 12:30, 15:00

Τετάρτη

07:35, 12:30, 15:00

Πέμπτη

07:35, 12:30, 15:00

Παρασκευή

07:35, 12:30, 15:00

Σάββατο

07:35, 15:00

Κυριακή και Αργίες

-


Δρομολόγια από Κοζάνη προς Μαυροδένδρι-Ποντοκώμη

 

Δευτέρα

07:30, 12:30, 16:00, 19:30

Τρίτη

07:30, 12:30, 16:00, 19:30

Τετάρτη

07:30, 12:30, 16:00, 19:30

Πέμπτη

07:30, 12:30, 16:00, 19:30

Παρασκευή


07:30, 12:30, 16:00, 19:30

Σάββατο

16:00

Κυριακή και Αργίες

-


Δρομολόγια από Μαυροδένδρι-Ποντοκώμη προς Κοζάνη

 

Δευτέρα

08:30, 13:40

Τρίτη

08:30, 13:40, 19:30

Τετάρτη

08:30, 13:40

Πέμπτη

08:30, 13:40

Παρασκευή


08:30, 13:40

Σάββατο

08:30, 14:00

Κυριακή και Αργίες

-


Δρομολόγια από Πτολεμαΐδα προς Μαυροδένδρι-Ποντοκώμη 


Δευτέρα

13:30, 18:00

Τρίτη

13:30, 18:00

Τετάρτη

13:30, 18:00

Πέμπτη

13:30, 18:00

Παρασκευή


13:30, 18:00

Σάββατο

18:00

Κυριακή και Αργίες

18:00