Διοικητικο Συμβουλιο


Η Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν.Κοζάνης Α.Ε. είναι μια Ανώνυμη  Μεταφορική και Εμπορική  Εταιρεία. Διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται με διαδικασίες του Ν. 2190/1920.

Το σημερινό Δ.Σ της Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Κοζάνης Α.Ε. προήλθε από τις εκλογές της 28/06/2020, είναι επταμελές και η θητεία του είναι τετραετής.

Η συγκρότηση του Δ.Σ έχει ως εξής:

·        Τσέτσινας Νικόλαος, Πρόεδρος 

·        Λάμπρου Νικόλαος, Αντιπρόεδρος κ Διευθύνων Σύμβουλος

·        Μπουντιούκος Βασίλειος, Μέλος Δ.Σ- Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

·        Αγοραστού Ιωάννα, Μέλος Δ.Σ- 

·        Μπατσίλας Κ. Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ

·        Βαγιάτης Χρήστος, Μέλος Δ.Σ

·        Τσότσος Παναγιώτης, Μέλος Δ.Σ

Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας είναι ο Δικηγόρος κ. Καγιόγλου Αχιλλέας.