Διοικητικο Συμβουλιο


Η Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν.Κοζάνης Α.Ε. είναι μια Ανώνυμη  Μεταφορική και Εμπορική  Εταιρεία. Διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται με διαδικασίες του Ν. 2190/1920.

Το σημερινό Δ.Σ της Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Κοζάνης Α.Ε. προήλθε από τις εκλογές της 18/03/2018, είναι επταμελές και η θητεία του είναι τετραετής.

Η συγκρότηση του Δ.Σ έχει ως εξής:

·        Πάλλας Χ. Ελευθέριος, Πρόεδρος κ Διευθύνων Σύμβουλος

·        Πήττας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

·        Μπατσίλας Ε. Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ- Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

·        Καραδήμος Μιλτιάδης, Μέλος Δ.Σ- Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος

·        Μάραντος Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ

·        Μπουτιούκος Βασίλειος, Μέλος Δ.Σ

·        Λάμπρου Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ

Νομική Σύμβουλος της εταιρείας είναι η Δικηγόρος κ. Φίλιου Αναστασία.