ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 17/1/2021-24/1/2021

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 

ΚΟΖΑΝΗ-ΛΑΡΙΣΑ-ΑΘΗΝΑ
Κυριακή 17/1, Τρίτη 19/1, Παρασκευή 22/1, Κυριακή 24/1 στις 08:45 (από Πτολεμαΐδα στις 08:00) 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΚΟΖΑΝΗ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 

ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ-ΚΟΖΑΝΗ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

Κυριακή 17/1, Τρίτη 19/1, Παρασκευή 22/1, Κυριακή 24/1 στις 17:00 (διέρχεται από τη Λάρισα στις 21:30)

Τα δρομολόγια που θα πραγματοποιούνται από την εταιρεία μας καθημερινά είναι τα εξής:
Από Κοζάνη προς Θεσσαλονίκη: 07:30 (εκτός Σαββατοκύριακου), 10:00, 14:00 (εκτός Σαββατοκύριακου), 16:00 
Από Πτολεμαΐδα προς Θεσσαλονίκη: 07:00 (εκτός Σαββατοκύριακου)9:15, 13:30 (εκτός Σαββατοκύριακου), 15:30 
Από Θεσσαλονίκη προς Κοζάνη - Πτολεμαΐδα: 09:00 (εκτός Σαββατοκύριακου), 12:00, 16:00 (εκτός Σαββατοκύριακου), 18:00
Από Κοζάνη προς Πτολεμαΐδα: 7:30 (κέντρο), 13:30, 15:00 (κέντρο),17:30  19:30
Από Πτολεμαΐδα προς Κοζάνη: 7:00, 9:15, 13:30,15:30,18:00, 20:00 
Από Κοζάνη προς Ιωάννινα: 10:45 στις 17/1, 10:45 στις 24/1
Από Ιωάννινα προς Κοζάνη: 14:45 στις 17/1, 14:45 στις 24/1 
Από Κοζάνη προς Νεάπολη και Τσοτύλι: 13:30, 20:00 μόνο τις καθημερινές (Το Σαββατοκύριακο 13:30)
Από Τσοτύλι και Νεάπολη προς Κοζάνη: 6:55, 14:50 (Το Σαββατοκύριακο 7:30)
Από Κοζάνη για Σέρβια και Βελβεντό: 6:40, 12:15, 15:15 (Το Σαββατοκύριακο 14:15) 
Από Σέρβια για Κοζάνη:7:30, 9:00, 14:15 ( Το Σαββατοκύριακο 8:45)
Από Βελβεντό για Κοζάνη:7:15, 8:45, 14:30 (Το Σαββατοκύριακο 9:00)
Από Κοζάνη για Σιάτιστα: 13:30 (Γαλατινή κι Εράτυρα), 20:00 (καθημερινές)
Από Σιάτιστα για Κοζάνη: 8:40 (8:30 Γαλατινή)  
Από Δρυόβουνο κι Εράτυρα για Κοζάνη: 7:30
Από Κοζάνη για Αιανή: 7:30, 14:30 (Εκτός Κυριακής) 
Από Αιανή για Κοζάνη: 08:15, 15:00 (Εκτός Κυριακής) 
Από Κοζάνη για Άγιο Δημήτριο και Πολύμυλο: 14:00 (Σάββατο 14:30, Κυριακή δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια)
Από Πολυμυλο για Κοζάνη: 7:40 εκτός Κυριακής
Από Ακρινή για Κοζάνη 8:20 εκτός Κυριακής
Από Κοζάνη για Μεταμόρφωση: 13:30 εκτός Κυριακής
Από Μεταμόρφωση για Κοζάνη: 7:50 (Το Σάββατο 8:15, 
Κυριακή δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια)
Από Κοζάνη για Γρεβενά: 9:00, 17:00 (μόνο Δευτέρα και Παρασκευή)
Από Γρεβενά για Κοζάνη: 8:00, 18:00 (μόνο Δευτέρα και Παρασκευή)
Ελάτη-Μικρόβαλτο-Τρανόβαλτο-Λιβαδερό-Μεταξά-Σέρβια  7:00 μόνο 21/12 και 24/12 
Σέρβια-Μεταξά-Λιβαδερό-Τρανόβαλτο-Μικρόβαλτο-Ελάτη 14:30 (Από Κοζάνη 14:00) μόνο 
21/12 και 24/12