ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 23/11/2020-29/11/2020

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 

ΚΟΖΑΝΗ-ΛΑΡΙΣΑ-ΑΘΗΝΑ
Τρίτη 24/11 και Παρασκευή 27/11/2020 στις 8:45

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΚΟΖΑΝΗ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 

ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ-ΚΟΖΑΝΗ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

Τρίτη 24/11 και Παρασκευή 27/11/2020 στις 16:00 


Τα δρομολόγια που θα πραγματοποιούνται από την εταιρεία μας καθημερινά είναι τα εξής:
Από Κοζάνη προς Θεσσαλονίκη: 07:30, 10:00, 16:00 
Από Πτολεμαΐδα προς Θεσσαλονίκη: 07:00, 9:15, 15:30 
Από Θεσσαλονίκη προς Κοζάνη - Πτολεμαΐδα: 09:00, 12:00, 18:00
Από Κοζάνη προς Πτολεμαΐδα: 7:30 (κέντρο), 13:30, 15:00 (κέντρο), 19:30
Από Πτολεμαΐδα προς Κοζάνη: 7:00, 9:15, 13:30, 15:30, 20:00 
Από Κοζάνη προς Νεάπολη και Τσοτύλι: 13:30, 20:00
Από Τσοτύλι και Νεάπολη προς Κοζάνη: 6:55,  14:40
Από Κοζάνη για Σέρβια και Βελβεντό: 15:00 
Από Σέρβια για Κοζάνη: 14:15
Από Βελβεντό για Κοζάνη: 14:15 
Από Κοζάνη για Σιάτιστα: 13:30 (Γαλατινή κι Εράτυρα), 20:00 
Από Σιάτιστα για Κοζάνη: 8:40 (8:30 Γαλατινή)  
Από Δρυόβουνο κι Εράτυρα για Κοζάνη: 7:30
Από Κοζάνη για Αιανή: 7:30, 14:30
Από Αιανή για Κοζάνη: 08:15, 15:00
Από Κοζάνη για Άγιο Δημήτριο και Πολύμυλο: 14:00
Από Πολυμυλο για Άγιο Δημήτριο και Κοζάνη: 7:40   
Από Κοζάνη για Μεταμόρφωση: 13:30
Από Μεταμόρφωση για Κοζάνη: 7:30 
Από Κοζάνη για Γρεβενά: 9:00, 17:00 
Από Γρεβενά για Κοζάνη: 8:00, 18:00


Τα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν από την εταιρεία μας το Σάββατο 21/11/2020 θα είναι τα εξής:
Από Κοζάνη προς Θεσσαλονίκη: 10:00, 16:00 
Από Πτολεμαΐδα προς Θεσσαλονίκη: 9:15, 15:30 
Από Θεσσαλονίκη προς Κοζάνη - Πτολεμαΐδα: 12:00, 18:00
Από Κοζάνη προς Πτολεμαΐδα: 13:30, 15:00 (κέντρο), 19:30
Από Πτολεμαΐδα προς Κοζάνη: 9:15, 15:30, 20:00 
Από Κοζάνη προς Νεάπολη και Τσοτύλι: 13:30
Από Τσοτύλι και Νεάπολη προς Κοζάνη: 7:30
Από Κοζάνη για Σέρβια και Βελβεντό: 14:15
Από Σέρβια για Κοζάνη: 8:45
Από Βελβεντό για Κοζάνη: 9:00
Από Κοζάνη για Σιάτιστα, Γαλατινή, Εράτυρα και Δρυόβουνο: 13:30 
Από Δρυόβουνο, Εράτυρα, Γαλατινή, Σιάτιστα για Κοζάνη: 7:30

Τα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν από την εταιρεία μας την Kυριακή  22/11/2020 θα είναι τα εξής:
Από Κοζάνη προς Θεσσαλονίκη: 10:00, 16:00 
Από Πτολεμαΐδα προς Θεσσαλονίκη: 9:15, 15:30 
Από Θεσσαλονίκη προς Κοζάνη - Πτολεμαΐδα: 12:00, 18:00
Από Κοζάνη προς Πτολεμαΐδα: 13:30, 15:00 (κέντρο), 19:30
Από Πτολεμαΐδα προς Κοζάνη: 9:15, 15:30, 20:00 
Από Κοζάνη προς Νεάπολη και Τσοτύλι: 13:30
Από Τσοτύλι και Νεάπολη προς Κοζάνη: 7:30
Από Κοζάνη για Σέρβια και Βελβεντό: 14:15
Από Σέρβια για Κοζάνη: 8:45
Από Βελβεντό για Κοζάνη: 9:00
Από Κοζάνη για Σιάτιστα, Γαλατινή, Εράτυρα και Δρυόβουνο: 13:30 
Από Δρυόβουνο, Εράτυρα, Γαλατινή, Σιάτιστα για Κοζάνη: 7:30