ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ενημερωτικό σημείωμα

 

Σύμφωνα με το από 14/4/2021 Δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από την 19/4/2021 επιβάλλεται σε όλους τους εργαζόμενους στις μεταφορές η υποχρεωτική προηγούμενη πραγματοποίηση self-test για τον κορωνοϊό.

 

Η διαδικασία έχει ως εξής :

Από την Δευτέρα 19/4/2021 θα διατίθενται στους εργαζόμενους στις μεταφορές δωρεάν self-test από τα φαρμακεία. Η προμήθειά τους γίνεται από τον εργαζόμενο με τον ΑΜΚΑ του από το φαρμακείο της επιλογής του. Είναι δυνατή η επιλογή της διενέργειας μοριακού ή rapid τεστ σε αντικατάσταση του self-test με έξοδα του εργαζόμενου ή του εργοδότη.

Κατόπιν μετά την διενέργεια του τεστ από τον εργαζόμενο αυτός έχει την υποχρέωση να συνδεθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και να επιλέξει «Δήλωση Αποτελέσματος self-test για εργαζόμενο». Στην συνέχεια ο χρήστης της ιστοσελίδας μεταφέρεται στην πλατφόρμα supportempoyees.gov.gr και στη «Δήλωση Αποτελεσμάτων COVID 19» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Εκεί υποβάλλει το αποτέλεσμα του ελέγχου του τεστ με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19».

 

Αν το αποτέλεσμα του self-test είναι αρνητικό ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του.

 

Αν το αποτέλεσμα του self-test είναι θετικό, ο εργαζόμενος θα πρέπει εντός 24 ωρών να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δωρεάν δημόσια δομή (μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr), είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του (με επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του). Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι σε  καραντίνα.

 

Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό για να μπει ο εργαζόμενος σε καραντίνα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

 

Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι αρνητικό, πάλι εκδίδεται σχετική βεβαίωση και ο εργαζόμενος πρέπει να προσέλθει στην εργασία του.

 

Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου δηλώνεται υποχρεωτικά στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 tests, με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 έπειτα από θετικό αποτέλεσμα self-test.

 

Στις περιπτώσεις μη τήρησης της παραπάνω διαδικασίας επέρχονται οι εξής συνέπειες :

  • Εάν ο εργαζόμενος προσέλθει για να εργαστεί χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα του self test ο εργοδότης υποχρεούται να μην αποδεχθεί την παροχή της εργασίας και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών, έως ότου ο εργαζόμενος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του.
  • Εάν ο εργοδότης δεν τηρήσει την υποχρέωση ενημέρωσης των εργαζομένων του με κάθε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση κλπ.) για τα υποχρεωτικά self-test, του επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώ.
  • Εάν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self-test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο.
  • Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self-test (είτε στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό έλεγχο), του επιβάλλεται πρόστιμο 1500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

 

Για την εβδομάδα από 19 έως 25 Απριλίου και λόγω της διάθεσης των self-test από την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 η δήλωση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε εντός της εβδομάδας αυτής.

Συνιστάται η άμεση, ήδη από την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021, προμήθεια των self-test από τους εργαζόμενους και η τήρηση της διαδικασίας της δήλωσης του αποτελέσματος για την αποφυγή πιθανών συνεπειών μετά από έλεγχο.

 

Η τήρηση του παραπάνω μέτρου είναι υποχρεωτική και θα συμβάλει καίρια στην ασφάλεια όλων μας και του επιβατικού κοινού, γι’ αυτό παρακαλούνται όλοι να δείξουν την δέουσα σοβαρότητα και συνέπεια στην εφαρμογή του.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Τσέτσινας