ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΑΘΗΝΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 27/4/21 ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4/21 ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 29/4/21 ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/4/21  
ΚΟΖΑΝΗ-ΑΘΗΝΑ 08:45
ΑΘΗΝΑ-ΚΟΖΑΝΗ 17:00

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26/4/21 ΑΘΗΝΑ- ΚΟΖΑΝΗ 08:00

ΒΟΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/4/21 ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 27/4/21 ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 29/4/21
ΚΟΖΑΝΗ-ΒΟΛΟΣ 08:45
ΒΟΛΟΣ-ΚΟΖΑΝΗ 20:45 

ΛΑΡΙΣΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/4/21 ΚΥΡΙΑΚΗ 25/4/21 ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 27/4/21 ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4/21 ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 29/4/21 ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/4/21  
ΚΟΖΑΝΗ-ΛΑΡΙΣΑ 08:45
ΛΑΡΙΣΑ-ΚΟΖΑΝΗ 21:30

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26/4/21  ΛΑΡΙΣΑ-ΚΟΖΑΝΗ 12:30

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26/4/21 
ΚΟΖΑΝΗ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 10:45
ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΚΟΖΑΝΗ 15:00

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 29/4/21 
ΚΟΖΑΝΗ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15:00
ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΚΟΖΑΝΗ 10:45