Δρομολογια - Θεσσαλονικη


Δρομολόγια προς Θεσσαλονίκη


Δευτέρα6:00,  7:15,  8:10, 9:00,  10:00,  11:00,  12:00,   13:00,  14:00,  15:00,  16:00, 17:00,  18:00,  19:15,  20:00Τρίτη6:00,  7:15,  8:10, 9:00,  10:00,  11:00,  12:00,   13:00,  14:00,  15:00,  16:00, 17:00,  18:00,  19:15,  20:00Τετάρτη6:00,  7:15,  8:10, 9:00,  10:00,  11:00,  12:00,   13:00,  14:00,  15:00,  16:00, 17:00,  18:00,  19:15,  20:00Πέμπτη6:00,  7:15,  8:10, 9:00,  10:00,  11:00,  12:00,   13:00,  14:00,  15:00,  16:00, 17:00,  18:00,  19:15,  20:00Παρασκευή6:00,  7:15,  8:10, 9:00,  10:00,  11:00,  12:00,   13:00,  14:00,  15:00,  16:00, 17:00,  18:00,  19:15,  20:00Σάββατο7:15, 9:00,  10:00,  11:30,  13:00,  14:30, 16:00, 18:00,  20:00Κυριακή7:15,  9:00,  10:00,  11:00,  12:00,   13:00,  14:00,  15:00,  16:00, 17:00,  18:00,  19:15,  20:00
Δρομολόγια από Θεσσαλονίκη


Δευτέρα5:55,  7:30,  8:30, 10:00,  11:00,  12:00,   13:00,  14:00,  15:00,  16:00,  17:00,  18:00,  19:00,  20:00,  21:00,  22:00Τρίτη5:55,  7:30,  8:30, 10:00,  11:00,  12:00,   13:00,  14:00,  15:00,  16:00,  17:00,  18:00,  19:00,  20:00,  21:00,  22:00Τετάρτη5:55,  7:30,  8:30, 10:00,  11:00,  12:00,   13:00,  14:00,  15:00,  16:00,  17:00,  18:00,  19:00,  20:00,  21:00,  22:00Πέμπτη5:55,  7:30,  8:30, 10:00,  11:00,  12:00,   13:00,  14:00,  15:00,  16:00,  17:00,  18:00,  19:00,  20:00,  21:00,  22:00Παρασκευή5:55,  7:30,  8:30, 10:00,  11:00,  12:00,   13:00,  14:00,  15:00,  16:00,  17:00,  18:00,  19:00,  20:00,  21:00,  22:00Σάββατο7:30,  9:00,  11:00,  12:30,  14:00, 15:30,  17:00,  18:30,  20:00, 22:00Κυριακή9:00,  11:15,  12:00, 13:00,  14:00, 15:00,  16:00,  17:00,  18:00,  19:00,  20:00,  21:00,  22:00
Με πράσινο χρώμα είναι τα δρομολόγια μετακίνησης κατοικίδιων εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.