ΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε., αναζητά:


Λογιστή/στρια (Α΄τάξης)

Αρμοδιότητες:

 • ·         Προβαίνει σε έλεγχο και καταχώριση παραστατικών
 • ·         Πραγματοποιεί συμφωνία λογαριασμών γενικής λογιστικής και συμφωνία επιμέρους υποσυστημάτων πελατών - προμηθευτών
 • ·         Πραγματοποιεί συμφωνίες και πληρωμές προμηθευτών
 • ·         Συμμετέχει στο Κλείσιμο μηνός και στην έκδοση των περιοδικών δηλώσεων
 • ·         Προετοιμάζει την υποβολή των μηνιαίων & ετήσιων φορολογικών δηλώσεων (ΦΠΑ, ΦΕ, παρακρατούμενοι κ.λπ.)
 • ·         Παρακολουθεί και εκτελεί επιμέρους εξειδικευμένα λογιστικά θέματα, προτείνοντας και εφαρμόζοντας λύσεις
 • ·         Παρακολουθεί και ενημερώνεται για αλλαγές στη Φορολογική νομοθεσία
 • ·         Σύνταξη Ισολογισμού και άλλων οικονομικών καταστάσεων
 • ·         Διαχείριση και Έλεγχοι Ταμείου
 • ·         Διασφαλίζει την εφαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών του λογιστηρίου & τα τιθέμενα χρονοδιαγράμματα των εργασιών
 • ·         Συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση νέων συστημάτων και εφαρμογών
 • ·         Προετοιμάζει τα υποστηρικτικά αρχεία προς τους Ορκωτούς ελεγκτές

 

Εσωτερικός Έλεγχος:

 • ·         Οικονομικός Προγραμματισμός
 • ·         Σύνταξη και παρακολούθηση προϋπολογισμών
 • ·         Σχεδιασμός και παρακολούθηση χρηματικών ροών
 • ·         Θέσπιση διαδικασιών
 • ·         Reporting
 • ·         Παρουσιολόγιο

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • ·         Πτυχιούχος ΤΕΙ / ΑΕΙ Οικονομικής / Λογιστικής κατεύθυνσης
 • ·         Κάτοχος ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξης
 • ·         Προϋπηρεσία τουλάχιστον (5) πέντε ετών σε οργανωμένο λογιστήριο εταιρειών σε αντίστοιχη θέση / τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας
 • ·         Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σε λογιστήριο εταιρείας Α.Ε.
 • ·         Πολύ καλή γνώση IFRS
 • ·         Πολύ καλή γνώση Φορολογικής νομοθεσίας
 • ·         Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office & και επιθυμητή η καλή γνώση SAP
 • ·         Καλη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Δεξιότητες – Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Εργατικότητα, συνέπεια, μεθοδικότητα
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Αποτελεσματικότητα και προσήλωση στην τήρηση διαδικασιών & προθεσμιών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό ΛΟΓ-ΚΤΕΛ-1022 στο ktelkoz@otenet.gr